Thomas arbejder for fællesskab og en aktiv fritid for folk med særlige behov

Det er en bred gruppe af mennesker, som Thomas arbejder for at få med i fællesskabet. Det er børn, unge og voksne i mange forskellige livssituationer (Foto: Randers Kommune)
dato

Alle børn, unge og voksne med udviklingshandicap, autisme og senhjerneskade skal have adgang til fritidsaktiviteter og fællesskab. Det arbejder kommunens nye aktivitets- og fritidskoordinator Thomas Lunn Rasmussen for.

"Alle skal have mulighed for at være en del af fællesskabet og have adgang til foreningsliv og sjove fritidsaktiviteter. Jeg arbejder for at skabe gode rammer for, at det kan lade sig gøre," siger Thomas Lunn Rasmussen, som er nytiltrådt aktivitets- og fritidskoordinator på kommunens handicap-, autisme- og senhjerneskadeområde.

Det er en bred gruppe af mennesker, som Thomas arbejder for at få med i fællesskabet. Det er børn, unge og voksne i mange forskellige livssituationer. Både dem, som lever med et udviklingshandicap, en autismediagnose eller som har pådraget sig en hjerneskade - eller som har en anden form for fysisk eller psykisk handicap.

Fælles for dem alle er, at de har brug for ekstra støtte, når de deltager i en fritidsaktivitet - hvad end det er en bingoaften, en bustur ud i landet, fællesspisning på en kro eller basket hos den lokale forening.

Aktiviteter og foreningsliv for alle
Thomas Lunn Rasmussens arbejde udspringer af kommunens handicapplan, og for at realisere målene i planen har han fokus på en række fritidstilbud, som han arbejder for at få udbredt endnu mere.

"Jeg har fat i biblioteket, naturcentret, lokale kulturarrangører og foreningslivet. Og der skal både være noget for dem, som gerne vil ud af deres hjem, men også nogle aktiviteter, som skaber liv hjemme hos de beboere, som bor på kommunens botilbud," forklarer Thomas Lunn Rasmussen og tilføjer:

"En del af indsatsen handler også om at samarbejde med lokale aktører om at gøre byens kulturfaciliteter, koncerter og andre offentlige arrangementer mere tilgængelige. Hvad end det handler om at installere flere handicaptoiletter, plads til kørestole ved bordene eller stilleområder til de offentlige arrangementer."

Hos det lokale foreningsliv ser Thomas Lunn Rasmussen også flere, der opretter hold til medlemmer med særlige behov:

"Vi ser, at flere og flere foreninger opretter specialhold og allokerer trænere til dem. Og foreningerne får mere fokus på at tage nye medlemmer med særlige behov med ind i foreningens fællesskab, så de deltager i sommerfesten og får invitationer til eliteholdenes kampe. Og i kommunen hjælper vi foreningerne med at blive klædt på, søge fonde og finde frivillige og nye medlemmer."

Mere trivsel
Ifølge Thomas Lunn Rasmussen har indsatsen for flere og bedre fritidsaktiviteter mange fordele.

"Når vi gør en stor fælles indsats for at få de her mennesker med ind i de sociale fællesskaber, så skaber vi mere generel trivsel. Nogen vil opnå bedre helbred og færre livsstilssygdomme, når de kommer ud og laver fysisk aktivitet i fritiden, og andre kan finde vej ud af deres ensomhed. Fx arbejder vi på at skabe flere e-sportsfællesskaber for de unge med autisme, hvor de både kan mødes online og komme ud i virkeligheden og mødes til arrangementer," siger Thomas Lunn Rasmussen.

Brænder for det
Privat bor Thomas Lunn Rasmussen i Randers NV med sin familie og har de sidste mange år været en del af det lokale foreningsliv i Randersområdet. Han har idrætspædagogisk baggrund og har de seneste 15 år været med til at opbygge idrætsområdet for mennesker med nedsatte fysiske og psykiske funktionsevner i Aarhus.

"Jeg brænder for arbejdet for, at den her gruppe af mennesker har mulighed for at deltage på lige vilkår med andre dele af befolkningen - i de samme rammer og med de samme muligheder for at udvikle sig i livet. Vi har en masse gode kulturinstitutioner, og der er gang i foreningslivet her i kommunen, og jeg ser store muligheder for at danne bro mellem dem og borgerne med særlige behov," siger Thomas Lunn Rasmussen og tilføjer:

"I sidste ende handler det om at skabe nogle gode oplevelser og få skabt nogle større fællesskaber. Så vi undgår, at nogen sidder derhjemme og er ensomme og føler sig ved siden af samfundet."


https://www.randers.dk/nyheder/thomas-arbejder-for-faellesskab-og-en-aktiv-fritid-for-folk-med-saerlige-behov/
Kilde: Randers Kommune
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.