OVERSYGEPLEJERSKE TIL MEDICINSK AFDELING, REGIONSHOSPITALET RANDERS

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi søger to nye oversygeplejersker, der som team har lyst og evne til at tage ledelse og ansvar og gå i front for kompetent og nærværende sygepleje

Vil du være med i ledelsen af et spændende medicinsk sengeafsnit og 3 velfungerende specialeklinikker 
Vi har stort fokus på patientforløb, stor handlefrihed og på kompetent og nærværende sygepleje? Har du lyst…..så glæder vi os til at høre fra dig!

Vi har brug for to oversygeplejersker, som vil indgå i direkte fælles ledelse med hinanden. 

I to vil sammen udgøre ledelsen af ca. 55 medarbejdere i forhold til de tre hovedopgaver: sygeplejefaglig ledelse, driftsledelse og personaleledelse. Og I vil være en del af afsnittets ledelsesteam sammen med de ledende overlæger i afsnittet. I har stort råderum og mange samarbejdspartnere. 

Vores driftsansvarlige sygeplejerske varetager desuden arbejdstidsplanlægning, samt introduktion og supervision af nyansatte

Afsnitsprofil
Medicinsk sengeafsnit B er et sengeafsnit med 25 normerede senge og tre klinikker, med speciale inden for Lungemedicin, Lever- Mave- Tarmsygdomme og   Gigt- og bindevævssygdomme. 

Vi lægger vægt på en høj kvalitet i pleje og omsorg til den enkelte patient og dennes pårørende. Vores patienter oplever ofte stigmatisering grundet livsstilssygdomme eller misbrug. Dette forsøger vi at gøre op med. Vi ser mennesket bag sygdommen og møder dem med respekt og værdighed.                                                                                                                                                             
Afsnittet er desuden et stort uddannelsesafsnit, hvor vi deltager i uddannelsen af læger, sekretærer, sygeplejersker og social- og sundhedsassistenter mm. I samarbejde med klinisk vejleder og praktikvejleder står vi for at ville etablere et studieunit, med henblik på at skabe endnu bedre studiemiljø for vores mange studerende.

Vi er optaget af 

 • Det gode patientforløb - på tværs af specialer og på tværs af sektorer
 • Kompetence- og faglig udvikling, for at kunne yde den bedste pleje og behandling til vores patienter
 • Dialogen som professionelt værktøj, med udgangspunkt i patientens oplevelse
 • Integration af personale på tværs af team, klinikker og sengeafsnit, for at styrke fleksibilitet og kvalitet i en travl hverdag
 • At give rum og plads til innovative tiltag - gennem målrettede prøvehandlinger  

 


Vi søger oversygeplejersker der:

 • Er motiveret for udvikling, hvor patienten sættes først
 • Kan samarbejde bredt og være med til at styrke vores mono- og tværfaglige samarbejde
 • Er fleksibel og indstillet på forandringer uden at give køb på den optimale kvalitet i behandling og pleje samt sammenhæng i patientforløbene
 • Kan håndtere komplekse opgaveløsninger og prioritere
 • Kan gøre brug af personalets kvalifikationer og erfaring
 • Er åben og imødekommende overfor nye ideer
 • Er tro mod vores fælles ledelsesstrategi og vil være med til at sikre, at overordnede mål og strategier, kan danne grundlag for faglig udvikling og planlægning af indsatsområder
 • Vil være medansvarlig for at skabe rammer for refleksivt miljø med fokus på læring og fagligudvikling, samt fokus på godt studiemiljø i afsnittet
 • Skal have lyst til ledelse, og har du endnu ikke en lederuddannelse, skal du være indstillet på at få den på dit CV

         
Vi kan tilbyde:

 • Tæt samarbejde med Medicinsk Afdelings øvrige ledere
 • Introduktionsforløb til MSB og de tilhørende klinikker, Medicinsk Afdeling og Regionshospitalet Randers
 • At arbejde med klinisk lederskab i sygeplejerskernes kliniske praksis
 • Altid at have patienten og dennes pårørende først i ord og handling
 • Kompetente og fagligt stolte medarbejdere
 • Et godt tværfagligt samarbejde
 • Fokus på et godt arbejdsmiljø med en positiv tilgang til hinanden og de opgaver vi skal løse
 • Har ledelsen tæt på vores hverdag
 • Tilbyder dig en lederuddannelse og faglig sparring

 

Ansøgningsfrist, samtale og tiltrædelse
Ansøgningsfrist den 25.06.23
Samtaler afholdes den 29.06.23
Tiltrædelse den 01.08.23. eller efter aftale.

Oplysninger om stillingen fås ved henvendelse til chefsygeplejerske Charlotte Larsen tlf. 7842 1602.
Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.  En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

 

 

 

 

 

 

 
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Randers Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Region Midtjylland, Skovlyvej 1, 8930 Randers NØ

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 25-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://midtjob.dk/ad/oversygeplejerske-til-medicinsk-afdeling-regionshospitalet-randers/afsi7v/da

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5845287

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet