Ny prognose: Lokale virksomheder efterspørger fortsat arbejdskraft

Foto: Randers Kommune.
dato

Arbejdsmarkedet i Randers oplever fortsat rekrutteringsudfordringer, ifølge en prognose fra Jobcenter Randers.

Prognosen er baseret på interviews med 586 lokale virksomheder om deres forventede arbejdskraftbehov i de næste 12 måneder. Der er stadig høj efterspørgsel på kompetencer inden for sektorer, der har svært ved at rekruttere den nødvendige arbejdskraft.

Behovet for ufaglært arbejdskraft er faldende, mens efterspørgslen på faglært arbejdskraft og kandidater med lange videregående uddannelser forventes at stige.

Prognosen viser også, at 70% af virksomhederne vil fortsætte med at fokusere på inklusion og mangfoldighed på arbejdspladsen. Dette sker i lyset af det nye Corporate Sustainability Reporting Directive fra EU, der stiller nye krav til virksomhedernes ESG-rapportering. Dog viser prognosen et fald i virksomhedernes tiltag for at skabe mangfoldige arbejdspladser, især blandt små virksomheder.

Bo Vestergaard, formand for Beskæftigelsesudvalget i Randers Kommune, understreger vigtigheden af at arbejde målrettet med opkvalificering og bredere rekruttering.

Han bemærker også, at CSR-ansættelser kan give en økonomisk gevinst for både virksomheder og kommunen.


https://www.randers.dk/nyheder/ny-prognose-lokale-virksomheder-efterspoerger-fortsat-arbejdskraft/
Kilde: Randers Kommune