Hverdagsrehabilitering styrker livskvalitet

Foto: Randers Kommune.
dato

Hverdagsrehabilitering er en vigtig del af arbejdet på kommunens plejecentre. Fysioterapeut Mathilde Hostrup Overgaard fra Kildevang arbejder for at styrke beboernes evner, så de kan leve det hverdagsliv, de ønsker. Beboernes ønsker er forskellige, og det er vigtigt at hjælpe dem med at formulere og realisere disse.

Tværfagligt samarbejde er en grundpille i arbejdet med hverdagsrehabilitering. Mathilde og hendes kollegaer mødes til tværfaglige møder, hvor de analyserer og vurderer beboernes behov. De arbejder sammen om at understøtte disse behov og sætter delmål for at nå de overordnede mål.

Det er også essentielt at beboerne føler, at de stadig er en del af hverdagslivet. Terapeuterne hjælper beboerne med daglige gøremål som at hæve penge eller handle ind. Beboerne inddrages også i hverdagens gøremål på plejecentret, som at passe høns eller skrælle kartofler.

Mathilde, der har været ansat på Kildevang siden 2020, finder arbejdet med plejehjemsbeboere meget spændende. Hun mener, at det kræver kreativitet og pædagogiske evner at hjælpe med at styrke og opretholde beboernes færdigheder. Hun sætter pris på at blive en del af beboernes liv og hverdag.


https://www.randers.dk/nyheder/hverdagsrehabilitering-styrker-livskvalitet/
Kilde: Randers Kommune