Bækkestien er fredet og bliver bevaret som naturområde

Foto: Randers Kommune.
dato

Fredningsnævnet har godkendt Randers Kommunes forslag om at frede Bækkestien, et naturskønt område i byen.

Borgmester Torben Hansen udtaler, at fredningen sikrer områdets bevarelse som en uforstyrret, grøn oase, fri for fremtidig byudvikling. Fredningen blev foreslået af byrådet i maj 2021 og har siden fået støtte fra Danmarks Naturfredningsforening.

Området, der strækker sig fra Dronningborg Boulevard til Udbyhøjvej, er kendetegnet ved sin varierede natur og rige dyreliv. Fredningen vil ikke begrænse offentlighedens adgang til området, men snarere fremhæve dets rekreative værdi og sikre forbedring af de biologiske værdier.

Fredningsnævnets afgørelse blev offentliggjort den 26. januar 2024, og fredningen forventes at træde i kraft i slutningen af februar 2024.


https://www.randers.dk/nyheder/baekkestien-er-fredet-og-bliver-bevaret-som-naturomraade/
Kilde: Randers Kommune